smart-komp serwis komputerowy grudziądz

Nasza oferta obejmuje, m.in.:

 

► Świadczenie nadzoru informatycznego oraz utrzymywanie w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej

sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych

► Administrowanie sieciami i systemami teleinformatycznymi

► Projektowanie, montaż, konfiguracja i obsługa sieci komputerowej

► Okresową konserwację sprzętu komputerowego oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych

► Instalację, konfigurację i optymalizację oprogramowania systemowego, użytkowego i antywirusowego

► Pomoc techniczną dla programów użytkowych

► Naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów sprzętu komputerowego i sieci komputerowej

► Usuwanie problemów z użytkowaniem programów oraz usterek i awarii powstałych przy obsłudze

programów komputerowych

► Dostosowanie sprzętu komputerowego do potrzeb organizacyjnych jednostki, rozbudowę i utrzymanie

infrastruktury informatycznej

► Wsparcie techniczne dla pracowników szkoły/firmy, obejmujące również pomoc zdalną i konsultacje telefoniczne

► Tworzenie dokumentacji technicznej związanej z obsługą i modernizacją sprzętu komputerowego

i sieci komputerowej

► Przekazywanie sprzętu objętego gwarancją do serwisu producenta i jego odbiór

► Innych czynności niezbędnych do prawidłowej obsługi informatycznej 

 

W celu dostosowania się do Państwa potrzeb stworzyliśmy dwa warianty świadczenia usług serwisowych.

Z naszych usług mogą Państwo korzystać w razie zaistnienia problemu,

lub wykupić stałą opiekę serwisową w abonamencie.

SERWIS

OFERTA

OFERTA DLA SZKÓŁ I FIRM

KONTAKT